مجلات طراحی شهری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجلات طراحی شهری

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو ، منتشر شد. جستاری بر تزئینات مسجد جامع ساری و حفظ هویت با رویکرد پایداری اجتماعی در حوزه‌ی مسکن آینده‌، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. فضا به عنوان یکی از واقعیت‌های جهان مادی، تا کنون اندیشه...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد یک ، منتشر شد. ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی و کمبود منابع مالی در شهرداری‌ها و جایگزینی درآمدهای پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. خاطرات جمعی بخشی از ارزش‌های فرهنگی شهرهاست که...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد دو ، منتشر شد. مشکلات و پیشنهادات برای درآمد پایدار شهری با نگاه اقتصاد مقاومتی و بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت‌محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شکل‌گیری...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک ، منتشر شد. نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای و بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. به موازات تغییر در نظریه‌ها و فرضیه‌های...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 9 ، منتشر شد. روش‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری برای توسعه پایدار و رونق درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مستلزم ممیزی بهینه املاک شهری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ایجاد بام سبز در فضاهای شهری ایده‌ای مناسب جهت...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8 ، منتشر شد. بررسی تاثیر موقوفات بر توسعه شهری، تأثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران و مدیریت استراتژیک در باززنده‌سازی بافت فرسوده از دیدگاه توسعه پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. وقف یکی از...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 7 ، منتشر شد. تبیین مولفه‌های مؤثر در برنامه‌ریزی شهر حساس به آب و تاثیر معماری تعاملی در طراحی پارکینگ‌های طبقاتی؛ مورد مطالعه: طراحی پارکینگ‌های مکانیزه هوشمند، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. در دهه‌های اخیر...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 6 ، منتشر شد. راهکارهای طراحی فضاهای عمومی با هدف شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محله گنبد کازرون و تبیین شاخص‌های شهر خلاق در خیابان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل AHP، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. فضاهای...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 5 ، منتشر شد. این شماره به برنامه‌ریزی راهبردی مکان‌یابی مسیرهای دوچرخه‌سواری با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار؛ منطقه 2 شهر کرمان، می‌پردازد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرها نقش بسیار مؤثری در ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه‌سواری دارد....

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم ، منتشر شد. این شماره به بررسی سیر تحول و تطور مفهوم زمان در شهرسازی از انقلاب صنعتی تاکنون و مطالعه‌ گونه‌شناسی محلات بافت قدیم شهر بهبهان؛ با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید، می‌پردازد. تحولات تکنولوژیک در هر زمان...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول ، منتشر شد. این شماره به بررسی راهکارهای اجرایی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر توجیه‌پذیری ساخت و ساز مشارکتی و تجلی فرهنگ و هویت بومی مازندران در بناهای شاخص، می‌پردازد. در دهه‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3
در فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 3 ، به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته شده است. کاهش فقر به عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره و بزرگ‌ترین چالش جهانی است. فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. برخی از صاحب نظران با توجه...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2 ، منتشر شد. برنامه‌ریزی وکالتی؛ شناسایی ابعاد و ویژگی‌های آن، نگاهی تحلیلی میدانی بر چالش‌های کالبدی پیاده‌روها در شهر اردبیل و بررسی نقش عناصرتجمع‌پذیر در تعاملات اجتماعی محله‌های سنتی، از جمله عناوین این شماره هستند. جریان...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 1

دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 1
هدف کلی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 1 ، بررسی و ارزیابی کیفیت مبلمان شهر در پیاده مداری شهروندان در خیابان صفا روش تحقیق با توجه به نوع هدف، توسعه‌ای، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی، تحلیلی و میدانی است. با شروع انقلاب صنعتی، اختراع اتومبیل...
1