مجله مدیریتی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله مدیریتی

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2018

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2018
مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2018 ، منتشر شد. قدرت غافلگیر کننده‌ی پرسش‌ها، مدیریت استعداد و زوج‌های شاغل و ساختاری که خفه کننده نیست، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می‌شود و از معتبرترین و...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2017

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2017
مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2017 ، به چگونگی جذب و حفظ مشتری، در زمینه‌های متنوعی از جمله بازاریابی، استراتژی، کارآفرینی، مدیریت سازمان، عملیات و… پرداخته است. بخش روشنگری این شماره با عنوان «مزیت انباشه»، به بحث مزیت رقابتی پرداخته و مقالات به روز و ساختار شکنانه‌ای را منتشر کرده است....

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - نوامبر و دسامبر 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - نوامبر و دسامبر 2019
مجله کسب و کار هاروارد - نوامبر و دسامبر 2019 ، منتشر شد. از تحقیق خود دفاع کنید، زیبایی مایه‌ی دردسر خانم‌های شاغل است، بهترین مدیرعامل‌های دنیا، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می‌شود و از...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 25

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 25
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 25 منتشر شد. بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک‌های دولتی شهرستان ارومیه و بررسی کارکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این ماهنامه با...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 24

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 24
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 24 منتشر شد. بررسی میزان اثر بخشی فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان‌ها و اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. تحولات سال‌های اخیر تأثیر شگرفی بر حوزه منابع انسانی داشته است. حضور نسل‌های...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2019
مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2019 ، منتشر شد. نفوذ در بازارهای رو به ‌رشد، محاسبه ارزش سرمایه گذاری تاثیری و حقیقت تلخ درباره فرهنگ‌های بدعت‌گذار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می‌شود...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23 منتشر شد. مطالعه کاربرد سبک مدیریت اسلامی بر اداره، سازمان‌های دولتی و خصوصی و بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 22

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 22
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 22 منتشر شد. تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر مدیریت بحران در مقاصد گردشگری و بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطلاعاتی حسابداری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. این ماهنامه با هدف...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 21

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 21
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 21 ، منتشر شد. مناسب‌ترین روش دفع پسماندهای عفونی در راستای مدیریت بهینه پسماندهای کرونا و عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان و تأثیر آن بر کارایی کارکنان شرکت زرین روی زنجان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. شیوع...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 20

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 20
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 20 ، منتشر شد. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت سیاسی به‌واسطه رضایت از عملکرد مدیریت شهری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2018

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2018
مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2018 ، منتشر شد. از کنجکاو تا شایسته، پروژه‌های بیش ازحد، چرا تفکر طراحی جواب می‌دهد و حرکت به سمت مناطق پر استعداد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می‌شود...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2020

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2020
مجله کسب و کار هاروارد - ژانویه و فوریه 2020 منتشر شد. آیا ارزشی کمتر از واقعیت برای مشتریان خود قائل می‌شوید، نحوه‌ی ارزش‌گذاری کمپانی از طریق تحلیل مشتریان آن، رقابت در عصر هوش مصنوعی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 18

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 18
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 18 ، منتشر شد. بررسی عوامل مؤثر در روند مدیریت استراتژیک با استفاده از رویکرد AHP و پیش‌بینی تقاضا برای نفت‌کوره با استفاده از شبکه‌های هوش مصنوعی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. امروزه یکی از نقش‌های سازمان‌های...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2018

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2018
مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2018 ، منتشر شد. یکی دیگر از عواید گوناگونی، ایجاد یک سازمان هدف محور، وقتی تکنولوژی از جامعه پیش می‌افتد و تحول خدمات درمانی از پایه، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 19

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 19
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 19 ، منتشر شد. ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی و اهداف و روش‌های مدیریت سود، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. توسعه روستایی همانند مفهوم توسعه در طول زمان تعاریف مختلفی را...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 17

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 17
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 17 ، منتشر شد. بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مزیت رقابتی بازار و تعهد مشتریان در محصولات چادر و روسری و انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال: پیشران‌های رشد اقتصادی پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. امروزه...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2019
مجله کسب و کار هاروارد - سپتامبر و اکتبر 2019 ، منتشر شد. تجربه نمی‌تواند عامل پیش‌بینی موفقیت یک نیروی جدید باشد، زوج‌های قدرتمند، اجازه ندهید که شاخص‌ها کسب و کارتان را تضعیف کنند و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2019
مجله کسب و کار هاروارد - جولای و آگوست 2019 ، منتشر شد. چگونه موفق شدم، تفکرات جدید و بینش‌های نوظهور، آسیب‌پذیرترین بخش کمپانی شما در برابر لغزش‌ها و تخلف‌ها کجاست و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد دوم

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد دوم
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد دوم ، منتشر شد. روش‌شناسی فرآیند تصمیم‌گیری با رویکرد زیست شناسی مبتنی بر اعصاب و طراحی مدل تامین نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی ایران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. پژوهش در مورد فرآیند تصمیم‌گیری بر...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد اول

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد اول
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 16 - جلد اول ، منتشر شد. بررسی وضعیت اجرای راهبرد مدیریت دانش در کنترل بحران‌های اجتماعی و تشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. یکی از عوامل عدم توفیق مدیریت و کنترل...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2019
مجله کسب و کار هاروارد - می و جون 2019 ، منتشر شد. آموزه‌های چین برای بازریاب‌های غربی و چگونه در دوران رکود پابرجا بمانیم و پس از آن رشد کنیم، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می‌شود و از...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 15

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 15
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 15 ، منتشر شد. این مقاله تاثیر بین قابلیت‌های زنجیره تامین و عرضه چابکی بر عملکرد شرکت را بررسی می‌کند و همچنین اهمیت تشخیص عرضه زنجیره تامین چابک و قابلیت زنجیره تامین و اثرات آن بر عملکرد شرکت را بیان می‌کند. با توجه به بازار در حال رشد...

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 14

دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 14
دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 14 ، منتشر شد. این شماره به بررسی مدلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان و شناسایی عوامل‌ کلیدی موفقیت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، می‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در...

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - مارس و آوریل 2019

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - مارس و آوریل 2019
مجله کسب و کار هاروارد - مارس و آوریل 2019 ، منتشر شد. آینده‌ی توسعه‌ی رهبری، استراتژی به خلاقیت نیاز دارد، شفاف سازی عملیات، تفکرات جدید و بینش‌های نوظهور و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر...
1 2 3 >>