مجله همشهری جوان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله همشهری جوان

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 756 (ویژه نوروز 1400)

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 756 (ویژه نوروز 1400)
هفته نامه همشهری جوان - شماره 756 (ویژه نوروز 1400) ، منتشر شد. راهنمای تماشای فیلم و سریال به همراه خواندن کتاب، همه حاشیه‌های پژمان جمشیدی در گفت وگ وی نوروزی با همشهری جوان و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 758

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 758
هفته نامه همشهری جوان - شماره 758 ، منتشر شد. نگاهی به سینمای ایران در سالی که گذشت، ماسکی بر چهره سینما، پرونده طنز پیرامون موج چهارم کویید 19 و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 755

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 755
هفته نامه همشهری جوان - شماره 755 ، منتشر شد. اپل آینده را با اینترنت نسل ششم رقم می‌زند، چند ابهام و پرسش از یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 754

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 754
هفته نامه همشهری جوان - شماره 754 ، منتشر شد. به دنیای نوشابه‌های کاغذی خوش آمدید، نگاهی به فیلم‌های سی و نهمین جشنواره امسال و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 753

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 753
هفته نامه همشهری جوان - شماره 753 ، منتشر شد. گزارش همشهری جوان از موسیقی کی پاپ و معروف‌ترین گروه‌هایش، پیشنهاد آخر هفته، طنر، فناوری و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 752

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 752
هفته نامه همشهری جوان - شماره 752 ، منتشر شد. نگاهی به برخی از شاه نقش‌های تحسین شده سال‌های سپری شده، طنز، پیشنهادهای آخر هفته و فناوری و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 751

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 751
هفته نامه همشهری جوان - شماره 751 ، منتشر شد. ارز دیجیتال، مازات، تحریم، مدیریت، طنز، پیشنهاد آخر هفته و فناوری و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 750

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 750
هفته نامه همشهری جوان - شماره 750 ، منتشر شد. فوتسال کویت هیچ جذابیتی برایم ندارد، با شهروز ابراهیمی، نیلوفر کوخانی و احمد معظمی درباره سریال خانه امن و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 749

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 749
هفته نامه همشهری جوان - شماره 749 ، منتشر شد. پرونده‌ای برای سریال فرندز، پرونده‌ای برای سیامک انصاری و تبلیغاتش و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 748

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 748
هفته نامه همشهری جوان - شماره 748 ، منتشر شد. پرونده طنز و کرونا، پرونده‌ای برای شرط بندی و شرط بندها، پیشنهاد آخر هفته و فناوری و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 747

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 747
هفته نامه همشهری جوان - شماره 747 ، منتشر شد. آیین چراغ خاموشی نیست، یلدایی از جنس تنهایی، تجسم مرگ برای زندگان و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 746

دانلود هفته نامه همشهری جوان - شماره 746
هفته نامه همشهری جوان - شماره 746 ، منتشر شد. مدیریت سینما نیازمند نگاه نو، افتخارهای علی دایی، صفحات طنز با ترامپ لفت د گروپ، معرفی و نقد فیلم و سریال و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.
1