مجموعه تئاتر نظریه و اجرا 18

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه تئاتر نظریه و اجرا 18

دانلود کتاب فلسفه و تئاتر: یک دیباچه

دانلود کتاب فلسفه و تئاتر: یک دیباچه
تام استرن در کتاب فلسفه و تئاتر: یک دیباچه ، مجموعه‌ای از موضوعات، مسائل یا سؤالات فلسفی که مربوط به تئاتر هستند، را مطرح می‌کند و در پی آن است که از ترکیب فلسفه و نمایش، شمایی کلی و مقدمه‌ای جامع ارائه دهد. دربارۀ کتاب فلسفه و تئاتر: یک دیباچه: در کتاب فلسفه و تئاتر: یک دیباچه (Philosophy and...
1