مجموعه تاریخ شفاهی فرماندهان و رزمندگان خراسان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه تاریخ شفاهی فرماندهان و رزمندگان خراسان

دانلود کتاب وقتی سایه‌ها جان می‌گیرند

دانلود کتاب وقتی سایه‌ها جان می‌گیرند
کتاب وقتی سایه‌ها جان می‌گیرند نوشته‌ی محبوبه سادات رضوی نیا ، دربردارندۀ خاطرات خودنوشت سرهنگ طیب بقایی مقدم در جنگ تحمیلی است که بدست محبوبه سادات رضوی نیا بازنویسی شده. سرهنگ طیب بقایی مقدم، از رستۀ رزمی مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، که خاطرات ایشان در این کتاب منعکس شده است از آغاز...
1