مجموعه شهروند نمونه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه شهروند نمونه

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی
کتاب صوتی شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی نوشته‌ی خلیل هیبتی ، به ارائه تکنیک‌ها و راهکارهای رفتاری و اجتماعی تاثیرگذار درباره‌ی چگونگی برخورد با همسایگان و محافظت از محیط اطراف می‌پردازد. این کتاب صوتی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده که در سراسر کشور...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو
کتاب صوتی شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو نوشته‌ی خلیل هیبتی دربردارنده‌ی نکات و راهکارهای ساده و موثری است که به شما در جهت بهبود ارتباطات روزمره‌تان کمک می‌کند. این کتاب صوتی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده است. این اثر در سراسر کشور مورد استقبال بسیاری قرار گرفت...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در گردشگری

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در گردشگری
کتاب صوتی شهروند نمونه در گردشگری نوشته‌ی خلیل هیبتی ، نکات و تکنیک‌های ساده و موثری به شما ارائه می‌کند تا هنگام بازدید از اماکن فرهنگی، تاریخی، ورزشی و... بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید. این کتاب صوتی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده است. این اثر در...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در مکان‌های عمومی

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در مکان‌های عمومی
کتاب صوتی شهروند نمونه در مکان‌های عمومی نوشته‌ی خلیل هیبتی ، به ارائه تکنیک‌های رفتاری و اجتماعی موثر درباره‌ی چگونگی برخورد در مکان‌های عمومی می‌پردازد. این کتاب صوتی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده که در سراسر کشور مورد استقبال بسیاری قرار گرفته و بیش از 150...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در مهمانی و...

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در مهمانی و...
کتاب صوتی شهروند نمونه در مهمانی و... نوشته‌ی خلیل هیبتی ، از کتاب درخشان و معروف اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی برگرفته شده که به بررسی اصول و آداب اجتماعی در مهمانی و غذا خوردن می‌پردازد. مطالب موجود در کتاب صوتی شهروند نمونه در مهمانی و... به ظاهر ساده به نظر می‌آیند با اینکه همه با مطالب آن‌...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در رانندگی

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در رانندگی
کتاب صوتی شهروند نمونه در رانندگی ، نوشته‌ی خلیل هیبتی دربردارنده‌ی آیین و قوانین الزامی در هنگام رانندگی است که به شما کمک می‌کند یک رانندگی آرام و بدون دردسر داشته باشید. کتاب صوتی شهروند نمونه در رانندگی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده که در سراسر کشور مورد...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
خلیل هیبتی در کتاب صوتی شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نکات و راهکارهای مفید و کاربردی جهت استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تلفن، موبایل و... به شما می‌آموزد. کتاب صوتی شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده است. این...

🎧 دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه

دانلود کتاب صوتی شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه
کتاب صوتی شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه نوشته‌ی خلیل هیبتی ، نکات و تکنیک‌های ساده و مفیدی به شما ارائه می‌کند تا بتوانید جهت حفظ محیط زیست و شهر خود از آن‌ها استفاده نمایید. کتاب صوتی شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه از کتاب درخشان و معروف «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده...

دانلود کتاب شهروند نمونه در گردشگری

دانلود کتاب شهروند نمونه در گردشگری
کتاب شهروند نمونه در گردشگری نوشته‌ی خلیل هیبتی ، با ارائه‌ی نکات و تکنیک‌های ساده و موثر به شما می‌آموزد که هنگام بازدید از اماکن فرهنگی، تاریخی، ورزشی و ... چگونه رفتار کنید. این اثر از کتاب پرفروش و مشهور «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده است. توجه نکردن به نکات و اصولی که این مجموعه...

دانلود کتاب شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی

دانلود کتاب شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
خلیل هیبتی در کتاب شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، با ارائه نکاتی ساده و پرکاربرد راه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تلفن، موبایل و... را به شما آموزش می‌دهد. کتاب شهروند نمونه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی شهروند نمونه است. این مجموعه شامل کتاب‌هایی با...

دانلود کتاب شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی

دانلود کتاب شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی
کتاب شهروند نمونه در آپارتمان نشینی و همسایگی نوشته‌ی خلیل هیبتی ، به تکنیک‌های رفتاری و اجتماعی موثر در مورد نحوه برخورد با همسایگان و محافظت از محیط اطرافتان می‌پردازد. این اثر از کتاب پرفروش و مشهور «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» برگرفته شده و بیش از 150 مرتبه به چاپ رسیده است. این مجموعه به...

دانلود کتاب شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه

دانلود کتاب شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه
کتاب شهروند نمونه در محیط زیست و مصرف بهینه نوشته‌ی خلیل هیبتی ، به نکات و تکنیک‌های ساده و موثری اشاره دارد که می‌تواند جهت حفظ محیط زیست و شهر استفاده شود. این اثر از کتاب پرفروش و مشهور اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی برگرفته شده و بیش از 150 مرتبه تجدید چاپ شده است. کتاب شهروند نمونه در محیط زیست...

دانلود کتاب شهروند نمونه در رانندگی

دانلود کتاب شهروند نمونه در رانندگی
خلیل هیبتی در کتاب شهروند نمونه در رانندگی ، آیین و مقررات لازمه در هنگام رانندگی را متذکر می‌شود که بی‌توجهی یا کم توجهی به هر یک از آن‌ها می‌تواند پیامدهای منفی یا خسارت‌هایی را برای فرد یا جامعه داشته باشد. مجموعه شهروند نمونه شامل کتاب‌هایی با عناوین: رانندگی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی،...

دانلود کتاب شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو

دانلود کتاب شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو
کتاب شهروند نمونه در ارتباط و گفتگو نوشته‌ی خلیل هیبتی به نکات و تکنیک‌های ساده و موثری اشاره دارد که می‌تواند جهت بهبود ارتباطات روزمره مورد استفاده هر خواننده‌ای قرار گیرد. این اثر برگرفته از کتاب پرفروش و مشهور «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» است که در سراسر کشور مورد استقبال قرار گرفته و بیش از...

دانلود کتاب شهروند نمونه در مکان‌های عمومی

دانلود کتاب شهروند نمونه در مکان‌های عمومی
کتاب شهروند نمونه در مکان‌های عمومی نوشته‌ی خلیل هیبتی ، به تکنیک‌های رفتاری و اجتماعی موثر در مورد نحوه برخورد در محیط‌های عمومی می‌پردازد. این اثر برگرفته از کتاب پرفروش و مشهور «اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی» است که در سراسر کشور مورد استقبال قرار گرفته و بیش از 150 مرتبه تجدید چاپ شد. این...

دانلود کتاب شهروند نمونه در مهمانی و...

دانلود کتاب شهروند نمونه در مهمانی و...
کتاب شهروند نمونه در مهمانی و... نوشته‌ی خلیل هیبتی ، برگرفته شده از محتوای کتاب پرفروش و مشهور اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی است که به آداب اجتماعی در مهمانی و غذا خوردن می‌پردازد . کتاب شهروند نمونه در مهمانی و... به نکات در ظاهرا ساده‌ای می‌پردازد که همه با آن‌ها آشنا هستید ولی بی‌توجهی یا کم...
1