مجموعه مهارت نه گفتن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه مهارت نه گفتن

دانلود کتاب نوازش سحرآمیز

دانلود کتاب نوازش سحرآمیز
کتاب مصور نوازش سحرآمیز به قلم ایزابل روسینول و ژولین رزا ، همراه با داستانی تخیلی مهارت نه گفتن را به کودکان گروه سنی ب آموزش می‌دهد. این کتاب داستان قورباغه‌ای است که به سوزی می‌گوید در واقعیت یک شاهزاده‌ است که به قورباغه تبدیل شده و برای شاهزاده شدن به نوازش نیاز دارد. ایزابل روسینول (Isabelle...
1