مجموعه کتاب های طعم دانایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه کتاب های طعم دانایی

دانلود کتاب وظیفه نخبگی

دانلود کتاب وظیفه نخبگی
جلد چهارم از مجموعه کتاب‌های طعم دانایی با عنوان «وظیفه نخبگی» روش‌های متفاوت کسب‌وکار را در جهان رو به تغییر آینده تشریح می‌کند و این که توجه به روش‌های قدیمی کسب ثروت و عدم توجه به دنیای دیجیتالی آینده، برای بقا در بازار رقابتی این زمانه کافی نیست. به عبارت دیگر روزگار مشاغل سنتی، سپری شده است!...

دانلود کتاب شناخت بازار

دانلود کتاب شناخت بازار
جلد سوم از مجموعه کتابهای طعم دانایی به نام «شناخت بازار» درباره روشهای نوین بازاریابی و راه‌اندازی کسب‌وکار است و توجه خواننده را به شناخت انواع متفاوت هوش جلب می‌کند و این که کسی که در انجام محاسبات ریاضی، چندان قوی نیست چطور می‌تواند هوش اقتصادی داشته باشد یا در زمینه موسیقی، فردی موفق باشد!...

دانلود کتاب الماس نتراشیده

دانلود کتاب الماس نتراشیده
جلد دوم از مجموعه کتابهای طعم دانایی به نام «الماس نتراشیده» به اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانها می‌پردازد و این که تا به پرورش مهارتهای انسانی آنها اقدام نکنید، نباید انتظار سازمانی متعالی را داشته باشید. این مجموعه کتب، چکیده­ای مختصر و مفید از کارگاههای آموزشی است که در دانشگاه...

دانلود کتاب کمپوت هلو

دانلود کتاب کمپوت هلو
دلیل نامگذاری این کتاب، آن بود که محتوای ارائه شده در یک دوره کارگاههای آموزشی را که دانستن آنها برای هر فردی ضروری است با کمترین حجم مطلب و بیشترین سودمندی ارائه نماید. بنابراین کوشش شده است تا از شرح و تفصیل مطالب خودداری شود و فقط ذهن خواننده را متوجه موضوعات مورد نظر در کتاب نماید ولی تفکر...
1