مجوز قبل از چاپ کتاب

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجوز قبل از چاپ کتاب

دانلود کتاب نویسنده: راهنمای تالیف و چاپ و بازاریابی کتاب

دانلود کتاب نویسنده: راهنمای تالیف و چاپ و بازاریابی کتاب
مسعود عباداللهی در کتاب نویسنده: راهنمای تالیف و چاپ و بازاریابی کتاب ، به آموزش مراحل آماده‌سازی یک دست نوشته تا چاپ و فروش کتاب پرداخته است. کتاب حاضر می‌تواند راهگشای افراد مبتدی یا حرفه‌ای باشد و از سردرگمی‌های ناشی از انبوه ناشرین و چاپخانه‌ها و افرادی که مراحل دریافت مجوز را انجام می‌دهند،...
1