محمد على جمالزاده

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع محمد على جمالزاده

دانلود کتاب کباب غاز

دانلود کتاب کباب غاز
منتشر شده در ماهنامه ادبیات داستانی چوک شماره مهرماه سال 92 داستان کوتاه در ایران با مجموعه ی یکی بود یکی نبود از سید محمد علی جمالزاده در سال 1300 متولد شد. محمد علی جمالزاده در سال 1274ش. در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. در هفده سالگی برای تحصیل به بیروت رفت و سپس رهسپار پاریس شد. او...
1