مخابرات سلولی چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مخابرات سلولی چیست

دانلود کتاب مفاهیم طراحی سلولی و بهینه‌سازی آن در مخابرات سیار

دانلود کتاب مفاهیم طراحی سلولی و بهینه‌سازی آن در مخابرات سیار
کتاب مفاهیم طراحی سلولی و بهینه‌سازی آن در مخابرات سیار نوشته‌ی الناز محمدی ، به بررسی و معرفی مفاهیم اولیه و اساسی موجود در دنیای مخابرات بی­‌سیم و امواج رادیویی، معرفی الگوریتم‌های تکاملی و نیز مطرح کردن مسئله‌­ی طراحی سلولی می‌پردازد. در مخابرات سلولی، طراحی دقیق سلول‌ها به دلیل زیاد بودن تعداد...
1