مرحوم آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مرحوم آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

دانلود کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر

دانلود کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر
داود علی بابایی در کتاب خاطرات ماندگار از دو نواندیش دینی معاصر ، به بیان گفته‌ها و شنیده‌های مرحوم آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و مرحوم آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی که از اوایل دهه 60 با آن‌ها ارتباط داشته، پرداخته است. همه می‌دانند که این دو نواندیش دینی، واقعاً آزادی و حریت در...
1