مطالعات حقوق عمومی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مطالعات حقوق عمومی

دانلود کتاب مجموعه مقالات حقوقی

دانلود کتاب مجموعه مقالات حقوقی
کتاب مجموعه مقالات حقوقی نوشته‌ی فاطمه مظلومی ، در پنج مقاله به موضوع قانون‌گذاری و حقوق خصوصی پرداخته است. در بخشی از کتاب مجموعه مقالات حقوقی می‌خوانیم: تاریخچه حقوق اساسی مقایسوی: مطالعات در حقوق اساسی از روزگاران قدیم معمول و متداول بوده، سیر تحولی متناسب با تغییرات شکل حکومت و روابط آن‌ها با...
1