مطالعات حقوق عمومی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مطالعات حقوق عمومی

دانلود کتاب مجموعه مقالات حقوقی

دانلود کتاب مجموعه مقالات حقوقی
کتاب مجموعه مقالات حقوقی نوشته‌ی فاطمه مظلومی ، در پنج مقاله به موضوع قانون‌گذاری و حقوق خصوصی پرداخته است. در بخشی از کتاب مجموعه مقالات حقوقی می‌خوانیم: تاریخچه حقوق اساسی مقایسوی: مطالعات در حقوق اساسی از روزگاران قدیم معمول و متداول بوده، سیر تحولی متناسب با تغییرات شکل حکومت و روابط آن‌ها با...
1