معجزه حضرت داوود

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع معجزه حضرت داوود

دانلود کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب حضرت داوود (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده دربردارنده مجموعه‌ای از آثار نقاشی جهان و اشعار شاعران ایرانی با موضوع حضرت داوود (ع) است. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان به...
1