معنی کلمه ریاضی چیست

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع معنی کلمه ریاضی چیست

دانلود کتاب سیر تاریخ دانش ریاضیات در ایران باستان

دانلود کتاب سیر تاریخ دانش ریاضیات در ایران باستان
کتاب سیر تاریخ دانش ریاضیات در ایران باستان اثر فاروق صفی‌زاده ، به بررسی، تحلیل و پژوهشِ علوم و فنونِ دانش ریاضیات پیش از اسلام پرداخته است. در کتاب سیر تاریخ دانش ریاضیات در ایران باستان ابتدا طبقه‌بندی علوم در کتب و نظرگاه اندیشمندان مختلف همچون: «احصاءالعلوم» نوشتۀ «فارابی»، «دره‌التاج...
1