مقالات علمی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مقالات علمی

دانلود کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور

دانلود کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور
کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور به کوشش محمدامین عرفان منش، مهدی رحمانی و مریم انصاری گردآوری شده است. امروزه مجله‌های تخصصی نقش مهمی در تبادل اطلاعات علمی در حوزه‌های مختلف دانش ایفا می‌کنند. پژوهشگران از سراسر دنیا تلاش می‌کنند تا پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده...

دانلود کتاب حاکمیت اطلاعات، مجموعه مقالات همایش ملی ادکا؛ تهران، آذر 96

دانلود کتاب حاکمیت اطلاعات، مجموعه مقالات همایش ملی ادکا؛ تهران، آذر 96
کتاب حاکمیت اطلاعات، مجموعه مقالات همایش ملی ادکا؛ تهران، آذر 96 ، حاصل دستاوردهای علمی ارائه شده‌ی دهمین همایش اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)، در دانشگاه شهید بهشتی است. افزایش حجم اطلاعات در عصر حاضر که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور با شدت بیشتری تولید...
1