مقاله گراندد تئوری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مقاله گراندد تئوری

دانلود کتاب مجموعه مقالات چالش‌های موجود در تحقیقات کیفی

دانلود کتاب مجموعه مقالات چالش‌های موجود در تحقیقات کیفی
کتاب مجموعه مقالات چالش‌های موجود در تحقیقات کیفی ترجمۀ مهوش صلصالی ، شامل مجموعه مقالات تهیه شده توسط دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره دکتری پرستاری به منظور ارایۀ محتوای آموزشی منسجم جهت دستیابی آسان‌تر به چالش‌های موجود است. امروزه تحقیقات کیفی به عنوان یکی از رویکردهای تحقیقی در علوم اجتماعی و...
1