مهدورالدم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مهدورالدم

دانلود کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم

دانلود کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم
کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم نوشته‌ی میلاد میوه یان ، قوانین فقهی و حقوقی قصاص شخصی که ریختن خونش باطل است را بررسی می‌کند. مهدور از واژه‌ی هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست و محقون از واژه حقن است و...
1