موانع تکفیر معین

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع موانع تکفیر معین

دانلود کتاب تکفیر (در پرتو قرآن و سنت)

دانلود کتاب تکفیر (در پرتو قرآن و سنت)
یوسف پیل بالا در کتاب تکفیر (در پرتو قرآن و سنت) به بررسی مبحث علمی کافر خطاب کردن مسلمانان پرداخته است. امت اسلامی در حال حاضر در عصر گردباد فتنه‌ها عمر خود را سپری می‌کند و واقعیت‌های تلخی که دامن‌گیر آن شده است، سبب گردیده تا سختی‌ها و بلاهای امت به درجه‌ای برسد که مسلمان‌ها تلخی و مرارت آن را...
1