میرزا غالب

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع میرزا غالب

دانلود کتاب دیوان غالب دهلوی

دانلود کتاب دیوان غالب دهلوی
کتاب دیوان غالب دهلوی مشتمل بر 334 غزل، 71 قصیده، 26 مثنوی، 126 قطعه شعری (از جمله چند قطعه فاتحه، نوحه و مخمس)، 4 ترکیب بند، 2 ترجیع بند و 130 رباعی از میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به غالب دهلوی است که توسط محسن کیانی تصحیح شده است. غالب دهلوی یکی از شاعران و نویسندگان فارسی‌گوی اردو زبان، ترک...
1