نام های دختر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نام های دختر

دانلود کتاب فرهنگ اسامی

دانلود کتاب فرهنگ اسامی
کتاب فرهنگ اسامی به قلم مصطفی محبوبی و حسین زینالپور ، تمامی اسامی قدیم و جدید از زبان‌های فارسی، عربی، ترکی و کردی و... که در این سرزمین معمول و مرسوم هست را با تمام معانی آن‌ها آورده است. یقیناً جملاتی مانند ببخشید معنی اسم شما چیست؟ وای چه اسم زیبایی، به چه معنی است؟ دنبال یک اسم با معنی و...

دانلود کتاب نام های ایرانی

دانلود کتاب نام های ایرانی
مردی خدمت رسول خدا (ص) رسید و پرسید، حق فرزندم بر گردن من چیست؟ پیامبر اکرم (ص) فرمود: نام نیکو بر او گذاری و ادب بیاموزی و او را در جای خوبی قرار دهی، (یعنی نام نیک، تربیت صحیح و شغل مناسبی برای او انتخاب کنی). امام کاظم (ع): نخستین نیکی مرد به فرزندش، انتخاب نام نیکو برای اوست، پس هرکس باید نام...

دانلود کتاب سوفیا

دانلود کتاب سوفیا
صادق نیک پور در کتاب سوفیا ، به ماهیت و چیستی واژه سوفیا و جایگاه آن در ادبیات و حکمت و طبیعت می‌پردازد. نام سوفیا در بیشتر فرهنگ‌های روی کره زمین رسوخ کرده و جدا از معنای اولیه خود متناسب هر سرزمین و فرهنگ، افزوده‌هایی را نیز به خود پذیرفته و امروزه یک واژه پر بار و مادر برای بسیاری از لغات و...

دانلود کتاب فرهنگ نام

دانلود کتاب فرهنگ نام
کتاب فرهنگ نام اثر فاروق صفی‌زاده و مصطفی آرین امجد ، کتابی جامع دربارۀ نام و نامنامۀ ایرانی است که بر اساس اتیمالوژی و ریشه‌شناسی نام‌ها بوده و با استفاده از منابع تاریخی به رشتۀ تحریر درآمده است. کتاب فرهنگ نام نتیجهٔ نزدیک به پنج سال تحقیق و تحلیل و بررسی است که برای اولین بار اساس و نام‌های...
1