نرم افزار mininet

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نرم افزار mininet

دانلود کتاب بازیابی و تحمل پذیری خطا در شبکه‌های نرم افزار محور

دانلود کتاب بازیابی و تحمل پذیری خطا در شبکه‌های نرم افزار محور
کتاب بازیابی و تحمل پذیری خطا در شبکه‎های نرم افزار محور نوشته‌ی مهدی زاد مجید نخست شما را با شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار و معماری آن‌ها آشنا کرده و سپس به بررسی چگونگی اعمال تغییرات در این شبکه‌ها می‌پردازد. امروزه یکی از موضاعات مهم در عرصه شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار ( SDN...

دانلود کتاب معرفی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار (کارگاه عملی)

دانلود کتاب معرفی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار (کارگاه عملی)
کتاب معرفی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار (کارگاه عملی) ، به معرفی مواردی چون: شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار، معماری و ابزارهای شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار و چالش‌های شبکه‌های مربوطه می‌پردازد. با پیشرفت سیستم‌ها و تجهیزات جانبی سیار و همچنین ظهور ایده‌های جدیدی مثل محاسبات ابری و داده‌های بزرگ و...
1