نرم افزار wien2k

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نرم افزار wien2k

دانلود کتاب آشنایی با کد محاسباتی wien2k

دانلود کتاب آشنایی با کد محاسباتی wien2k
کتاب آشنایی با کد محاسباتی wien2k ، تالیف نوید روهنده ، به مروری اجمالی بر نرم‌افزار Wien2k و مراحل عملی کار با آن می‌پردازد. این برنامه امکان محاسبات ساختار الکترونی جامدات را با استفاده از نظریه تابعیت چگالی (DFT) فراهم می‌کند. ارتقای دانش و فناوریِ مواد به‌ ویژه مواد جامد بلورین از مرحله سنتزِ...
1