نشریات علمی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نشریات علمی

دانلود کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور

دانلود کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور
کتاب نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور به کوشش محمدامین عرفان منش، مهدی رحمانی و مریم انصاری گردآوری شده است. امروزه مجله‌های تخصصی نقش مهمی در تبادل اطلاعات علمی در حوزه‌های مختلف دانش ایفا می‌کنند. پژوهشگران از سراسر دنیا تلاش می‌کنند تا پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده...
1