نظریه‌ زروان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نظریه‌ زروان

دانلود کتاب بنیادهای وجودی در تفکرهای فلسفی

دانلود کتاب بنیادهای وجودی در تفکرهای فلسفی
کتاب بنیادهای وجودی در تفکرهای فلسفی اثر صادق نیک‌پور به شناخت خصوصیت دقیق یک حالت وجودی مبتنی بر دیدگاه‌هایی با بنیادهای وجودی و یا بنیادهای عدمی در فلسفه وجود اندیشه آدمی می‌پردازد که از باورداشت‌های گوناگون او نشات می‌گیرد. موجودات و مبدأ آن‌ها در خود وجود موجودات ظهور و نمود پیدا می‌کنند....

دانلود کتاب نظریه قدرت

دانلود کتاب نظریه قدرت
کتاب نظریه قدرت ، تالیف شروین وکیلی ، نظریه‌ای برای صورت‌بندی مفهوم قدرت است، که در چارچوب نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده، و در اتصال به خودانگاره و نظریه‌ی منش‌ها، تدوین شده است. پرسش از قدرت در آن هنگام اجتناب‌ناپذیر می‌شود که فشار قدرت‌هایی که هستند‌ مسأله‌زا و خلأِ قدرت‌هایی که نیستند دغدغه‌برانگیز...

دانلود کتاب روان‌شناسی خودانگاره

دانلود کتاب روان‌شناسی خودانگاره
موضوع کتاب روان‌شناسی خودانگاره ، به تالیف شروین وکیلی ، همان مسأله‌ی محوری مدرنیته، یعنی سوژه در موقعیت «اکنون»، است. سوژه به عنوان هویتی روان‌شناختی، کالبدی زنده، و موقعیتی جامعه‌شناختی است که در اکنون، به مثابه عرصه‌ای از تلاقی گزینه‌های رفتاری، حضور دارد و در بستری برساخته از قدرت به انتخاب...
1