نظریه سی پی اچ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نظریه سی پی اچ

دانلود کتاب آنسوی مدل استاندارد: مشکلات فیزیک مدرن و راه‌حل‌ها

دانلود کتاب آنسوی مدل استاندارد: مشکلات فیزیک مدرن و راه‌حل‌ها
برای حل مشکلات فیزیک مدرن، در کتاب آنسوی مدل استاندارد اثر حسین جوادی ، با رویکردی جدید، مفاهیم و روابط فیزیک بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. در ده‌های اخیر، دانش فیزیک با پدیده‌ها و نتایج آزمایشگاهی جدیدی مواجه شده که به‌باور فیزیک‌دانان، نظریه‌های موجود قادر به‌ توضیح آن‌ها نیستند. برخی از...
1