نظریه یادگیری اجتماعی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نظریه یادگیری اجتماعی

دانلود کتاب ظهور یادگیری اجتماعی

دانلود کتاب ظهور یادگیری اجتماعی
کتاب ظهور یادگیری اجتماعی نوشته‌ی تری آندرسون و جان درون بر یکپارچگی شبکه‌های اجتماعی با سیستم‌های مدیریت یادگیری در دانشگاه‌ها اشاره دارد. سیستم‌های مدیریت یادگیری ابزارهایی قابل دسترس‌اند و به منظور پشتیبانی از کلاس درس و برنامه‌­ریزی آموزشی از راه دور مناسب هستند. آن‌ها مزایای قابل توجهی برای...
1