نقاشی از حضرت نوح

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نقاشی از حضرت نوح

دانلود کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
در کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده، به موضوع زندگی حضرت نوح (ع)، ساختن کشتی و سوار کردن حیوانات مختلف در کشتی پرداخته می‌شود. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان...
1