نقاشی از کودک

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نقاشی از کودک

دانلود کتاب کودکان در آثار نقاشان جهان (۱)

دانلود کتاب کودکان در آثار نقاشان جهان (۱)
کتاب کودکان در آثار نقاشان جهان (۱) اثر پدرام حکیم زاده دربردارنده مجموعه‌ای از آثار نقاشی جهان است که کودکان را به تصور می‌کشند. در عصر حاضر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جهان با توجه به رشد روز افزون وسایل تکنولوژی و ضعف معنویات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در معرض تهدید جدی قرار دارند....
1