نقاشی مهر مادری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نقاشی مهر مادری

دانلود کتاب مادر در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب مادر در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب مادر در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان و اشعار شاعران ایرانی است که به مادر و عشق مادرانه می‌پردازد. در عصر حاضر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جهان با توجه به رشد روز افزون وسایل تکنولوژی و ضعف معنویات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در معرض تهدید...

دانلود کتاب مادر در آثار نقاشان جهان (۱)

دانلود کتاب مادر در آثار نقاشان جهان (۱)
کتاب مادر در آثار نقاشان جهان (۱) اثر پدرام حکیم زاده مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان است که به مادر و عشق مادرانه می‌پردازد. در عصر حاضر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جهان با توجه به رشد روز افزون وسایل تکنولوژی و ضعف معنویات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در معرض تهدید جدی قرار دارند. ارزش‌هایی مانند...
1