نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

دانلود کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی

دانلود کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی
کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی نوشتۀ حسین علی محمد قاسمی ، گامی اولیه جهت ساماندهی به آن دسته از محتواهای آموزشی است که به صورت ترکیبی یا الکترونیکی خالص، بر بستر شبکۀ ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نیاز روزافزون جامعۀ اطلاعاتی به آموزش، عدم دسترسی به مراکز و امکانات آموزشی مناسب برای...

دانلود کتاب جایگاه بهره‌وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش

دانلود کتاب جایگاه بهره‌وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش
کتاب جایگاه بهره‌وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش نوشته‌ی فریبا جلیلیان و محبوبه رومیانی ، ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش، به بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این ادارات می‌پردازد. اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته که منتقدان و...

دانلود کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

دانلود کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه: (چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از دانش‌آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنیم؟) اگرچه آمار دقیقی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در ایران وجود ندارد، اما با توجه به شیوع آن در کشورهای دیگر که دامنه آن را بین حدوداً 8 الی 16...
1