نمایشنامه سوئدی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نمایشنامه سوئدی

🎧 دانلود کتاب صوتی پلیکان

دانلود کتاب صوتی پلیکان
کتاب صوتی پلیکان نوشته آگوست استریندبرگ ، جزء 110 نمایشنامه‌ی برتر جهان است که به جدال میان افراد یک خانواده می‌پردازد و در نهایت این ستیز به یک فاجعه ختم می‌شود. پلیکان (Pelican) به روایت زندگی خانواده‌ای می‌پردازد که پدرشان را به تازگی از دست داده‌اند. در واقع پلیکان نمادی از این پدر فداکار است...
1