نمونه سوالات فلزکاری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نمونه سوالات فلزکاری

دانلود کتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2

دانلود کتاب مجموعه سؤالات تستی و تشریحی تراشکاری درجه 2
این کتاب شامل سؤالات در زمینه فلزکاری (240 سؤال) و تراشکاری (360 سؤال) به صورت تستی با جواب و سؤالات تشریحی در زمینه فلزکاری و تراشکاری با راه حل کامل و همچنین دو نمونه سؤال 50 تایی برای تمرین با جواب و همچنین فرمول های مورد نیاز در تراشکاری مهارت درجه 2 مطابق با استاندارد درجه 2 تراشکاری سازمان...
1