نمونه مقاله به زبان انگلیسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نمونه مقاله به زبان انگلیسی

دانلود کتاب انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک و گرامر

دانلود کتاب انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک و گرامر
کتاب انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک و گرامر نوشته‌ی آدریان والورک ، به معرفی اشکالات رایج گرامری که عمدتاً در نوشتن مقالات علمی رخ می‌دهد، می‌پردازد و نحوه‌ی جلوگیری از آن‌ها را به صورت مستدل بیان می‌کند. مطالعه‌ی گرامر زبان انگلیسی به شما برای رفع بسیاری از مشکلات رایج گرامری نوشتارتان کمک...
1