نگارش عربی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نگارش عربی

دانلود کتاب چگونه بنویسیم؟ آشنایی با روش های علمی نگارش عربی و فارسی

دانلود کتاب چگونه بنویسیم؟ آشنایی با روش های علمی نگارش عربی و فارسی
این کتاب ترجمه کتاب املاء العربیه نوشته دکتر یحیی میر علم با مشارکت استاد رشید ناجی الحسن است که توسط دکتر سید عبد الرضا همراه با اضافات ترجمه و تشریح شده است. ونکات مربوط به نگارش مقاله و پایان نامه های عربی و فارسی را در بر می گیرد. زبان عـربی نیز به نوبـه خـود، و با توجه به خصوصیت‌ها و...
1