هوش اجتماعی کودکان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع هوش اجتماعی کودکان

دانلود کتاب هوش اجتماعی

دانلود کتاب هوش اجتماعی
رسول رمضانیان در کتاب هوش اجتماعی ، با کمک داستان‌های کلامی و تصویری به قابلیت‌های هوش اجتماعی می‌پردازد. به باور مولف، هوش اجتماعی توانایی تعامل افراد با یکدیگر است و موجب هم‌افزایی ارزش افزوده جامعه می‌شود. این هوش فوق‌العاده مهم کمک می‌کند تا دارنده‌ی آن، از گرداب مذاکرات و سوء تفاهم‌ها مثل...
1