هژمونی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع هژمونی

دانلود کتاب جدال اژدها و عقاب (رقابت چین و آمریکا بر سر هژمونی)

دانلود کتاب جدال اژدها و عقاب (رقابت چین و آمریکا بر سر هژمونی)
حسین علی پور در کتاب جدال اژدها و عقاب (رقابت چین و آمریکا بر سر هژمونی) به مباحثی چون نظام بین‌الملل و ویژگی‌های آن، هژمونی، علت‌های ظهور چین، بررسی علت‌های رقابت دو قدرت، امریکا و چین و... می‌پردازد. از گذشته‌های دور تاکنون نظام بین‌المللی معمولاً عرصه‌ی رقابت و نیز گاهی همکاری قدرت‌های بزرگ...

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای، منافع عمومی و مسئولیت‌های اخلاقی و انسان‌دوستانه

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای، منافع عمومی و مسئولیت‌های اخلاقی و انسان‌دوستانه
حجم شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای از زمان ارسال اولین سیگنال‌های آن در سال 1963 به بیش از 17 هزار شبکه رسیده است که از این میان نزدیک به 3000 شبکه در کشور ما با آنتن‌های معمولی قابل دریافت است در این سه هزار شبکه رویکردهای مختلفی می‌توان یافت از موسیقی، اجتماعی،سیاسی، پورنو، فرق، مذهبی‌و.... در...
1