ورزش طناب زدن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع ورزش طناب زدن

دانلود کتاب طناب و طناورز: ورزش طناب زنی از 7 سال تا 70 سال

دانلود کتاب طناب و طناورز: ورزش طناب زنی از 7 سال تا 70 سال
کتاب طناب و طناورز: ورزش طناب زنی از 7 سال تا 70 سال نوشته‌ی رضا اسماعیلی زین آباد و مسعود کوثری ، به صورت علمی به جنبه‌های مختلف رشته طناب زنی می‌پردازد که گامی موثر در جهت سلامت شهروندان، کودکان، جوانان و پیشکسوتان است. نیاز به ورزش در جهان امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بدون تردید گرایش به بهبود...

دانلود کتاب تمرینات طناب زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد

دانلود کتاب تمرینات طناب زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
کتاب تمرینات طناب زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد نوشته‌ی بادى لى ، به صورت علمی به جنبه‌های مختلف رشته طناب زنی می‌پردازد و با دلایل کلیدی نشان می‌دهد که چگونه این رشته‌‌ی جذاب مهارت‌هاى ورزشى ویژه را بهبود مى‌بخشد. پتانسیل تمرین ورزشى طناب زدن مدت‌هاست که مورد کم...
1