ویژگی های ریخت شناسی انجیر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع ویژگی های ریخت شناسی انجیر

دانلود کتاب ویژگی‌های ریخت شناسی برخی از نژادگان‌های انجیر ایرانی

دانلود کتاب ویژگی‌های ریخت شناسی برخی از نژادگان‌های انجیر ایرانی
کتاب ویژگی‌های ریخت شناسی برخی از نژادگان‌های انجیر ایرانی نوشته‌ی حمید زارع و مسلم جعفری ، به معرفی و بررسی انواع انجیر در ایران می‌پردازد و خصوصیات هر یک را به طور کامل شرح می‌دهد. انجیر یکی از میوه‌های نیمه گرمسیری است که پیشینه کشت چندین هزار ساله دارد. میوه‌ی انجیر دارای ارزش غذایی و دارویی...
1