پرسکاری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پرسکاری

دانلود کتاب پرسکاری

دانلود کتاب پرسکاری
کتاب پرسکاری اثر دو کاندید علوم شوخوف و النیو درباره‌ی فرآیند ضرب (پرس) ورق‌های فلزی و آهنگری سرد بحث می‌کند. کتاب شرحی درباره قالب‌ها، پرس‌ها و دستگاه‌های مرتبط، نگهداری آن‌ها، اطلاعات اولیه درباره طراحی و کار آن‌ها ارائه می‌دهد. همچنین بخشی درباره ایمنی و مکانیزه و خودکار نمودن فرایند پرسکاری...
1