چاپ دیجیتال

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع چاپ دیجیتال

دانلود کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی

دانلود کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی
کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی نوشته‌ی حمید محسنی به بررسی مواردی از جمله اهمیت انتشارات برای سازمان‌ها، فرایندهای نشر، آشنایی با لیتوگرافی و نشر الکترونیکی می‌پردازد. فرایند تولید و انتشار انواع منابع اطلاعاتی بسیار پیچیده و متنوع است. به همین دلیل به مهارت‌ها و تخصص‌های مختلفی نیاز دارد...

دانلود کتاب آشنایی با صنعت نشر و چاپ دیجیتال

دانلود کتاب آشنایی با صنعت نشر و چاپ دیجیتال
در کتاب آشنایی با صنعت نشر و چاپ دیجیتال ، به تالیف غلامرضا ایمانی و امیر بهاری ، با صنعت نشر و چاپ دیجیتال، که یک زبان نو است، آشنا می‌شویم. زبانی که باید بتوانیم با آن سخن بگوییم زیرا جهانی که در پیش روی ما در حال تغییر و تحول است به این زبان حرف می‌زند. دیجیتال یک مفهوم تازه و یک روش استدلال...
1