کاربردهای طیف سنجی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کاربردهای طیف سنجی

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری
کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری نوشته داود جعفری ، برای دانشجویان مهندسی اپتیک و لیزر و دانشجویان فیزیک طراحی شده، همچنین برای علاقه‌مندان به اسپکتروسکوپی لیزری یک کتاب مفید است. اسپکتروسکوپی یکی از شاخه‌های فیزیک است که به مطالعه تابش جذب شده، گسیلی، انعکاسی و پراکنده شده از اجسام می‌پردازد....

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها

دانلود کتاب طیف سنجی مادون قرمز: اصول و کاربردها
اهداف یادگیری درک ماهیت تابش الکترومغناطیسی. تعیین فرکانس، طول موج، عدد موج و تغییر انرژی حاصل از یک انتقال IR. پی بردن به عوامل کنترل کننده شدت نوارها در یک طیف IR. پیش سنجی تعداد مدهای ارتعاشی اصلی و بنیادی یک مولکول. پی بردن به اثر ثابت نیرو و جرم کاهش یافته در فرکانس نوار ارتعاش. پی بردن به...
1