کاربری زمین های شهری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کاربری زمین های شهری

دانلود کتاب مرکز ورزشی جنوب تهران: تغییر کاربری فرودگاه قلعه مرغی

دانلود کتاب مرکز ورزشی جنوب تهران: تغییر کاربری فرودگاه قلعه مرغی
ابوالفضل مروتی در کتاب مرکز ورزشی جنوب تهران: تغییر کاربری فرودگاه قلعه مرغی، مطالعه‌ای بر روی مرکز ورزشی جنوب تهران و تغییر کاربری فرودگاه قلعه‌مرغی انجام داده است. امروزه کلان‌شهر تهران با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر یکی از پرتراکم‌ترین نقاط شهری دنیا به شمار می‌رود و این روند روز به روز به...
1