کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانلود کتاب مدیریت آموزشی

دانلود کتاب مدیریت آموزشی
کتاب« مدیریت آموزشی» ویژه مجموعه علوم تربیتی (1) به قلم صابر عبدالملکی(1365) و حدیثه تنها(1363) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 85 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر...

دانلود کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
کتاب«اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» ویژه مجموعه علوم تربیتی (1) به قلم صابر عبدالملکی(1365) ومعصومه افروزفر(1355) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 85 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه...

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی
کتاب« نظارت و راهنمایی» ویژه رشته علوم تربیتی(1) به رقیه ذباح(1337) و صابر عبدالملکی(1365) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 85 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از...

دانلود کتاب روانشناسی تربیتی

دانلود کتاب روانشناسی تربیتی
کتاب«روانشناسی تربیتی» ویژه مجموعه علوم تربیتی (1) به قلم صابر عبدالملکی(1365) و رقیه ذباح(1337) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 85 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به...
1