کارشناسی ارشد رشته علوم پزشکی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کارشناسی ارشد رشته علوم پزشکی

دانلود کتاب مفاهیم پایه و کاربردی ایمونوهماتولوژی

دانلود کتاب مفاهیم پایه و کاربردی ایمونوهماتولوژی
کتاب مفاهیم پایه و کاربردی ایمونوهماتولوژی اثر کتی بلانی برای دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی و نیز دوره‌های بازآموزی متخصصین آزمایشگاهی و دیگر متخصصین رشته‌های علوم پزشکی که علاقمند به داشتن اطلاعاتی در زمینه عملکردهای روزمره بانک خون می‌باشند، تدوین شده است. در کتاب...
1