کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

دانلود کتاب گنجینه نظریه‌های جامعه شناسی

دانلود کتاب گنجینه نظریه‌های جامعه شناسی
کتاب گنجینه نظریه‌های جامعه شناسی به قلم محمد پورکار ، یک کتاب کار آموزشی برای دانشجویان و داوطلبان کنکور مقطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی است که نخست، چکیده‌ای از مفاهیم پایه‌ای برای فراگیران تهیه شده و سپس پایان هر فصل، تست‌های ویژه‌ای همراه با پاسخنامه ارائه شده است. از آنجایی که آشنایی با...

دانلود کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

دانلود کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی
کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی ، توسط محمد پورکار نوشته شده است. تست‌های کلیدی و کاربردی که در این کتاب آمده، دانشجو را گام‌به‌گام با مفاهیم روش تحقیق در علوم اجتماعی آشنا می‌سازد. تست‌های تالیفی محمد پورکار، از منابع و موضوعات اصلی روش تحقیق در علوم اجتماعی انتخاب شده است...

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 1

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 1
کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 1 نوشته‌ی محمد پورکار ، ضمن آشنا کردن شما با نکات کلیدی و پراهمیت حوزه‌های متفاوت جامعه‌شناسی، توانایی‌تان را در انجام آزمون‌های این مبحث افزایش می‌دهد. در این جلد شما با چهار حوزه، مبانی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی عمومی، جامعه‌شناسی گیدنز و تغییرات...

دانلود کتاب روش تحقیق

دانلود کتاب روش تحقیق
کتاب« روش تحقیق» ویژه رشته علوم اجتماعی به قلم مریم فروغیان(1361) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از پاسخ سوال مربوطه، سعی شده...

دانلود کتاب مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

دانلود کتاب مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی
کتاب« مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی» ویژه رشته علوم اجتماعی به قلم سارا شریفی یزدی(1366) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از...

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 3

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 3
کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 3 نوشته‌ی محمد پورکار ، علاوه بر آشنا کردن شما با مهم‌ترین مباحث جامعه‌شناسی، مهارت‌هایتان را در انجام آزمون‌های این درس افزایش می‌دهد. در این جلد شما با حوزه‌هایی نظیر جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه‌شناسی صنعتی و جامعه‌شناسی روستایی و شهری آشنا...

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 2

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 2
کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 2 نوشته‌ی محمد پورکار ضمن آشنا کردن شما با مهم‌ترین مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی، توانایی‌تان را در انجام آزمون‌های این درس افزایش می‌دهد. در این جلد شما با حوزه‌هایی نظیر، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی توسعه و جامعه‌شناسی...

دانلود کتاب نظریه های جامعه شناسی

دانلود کتاب نظریه های جامعه شناسی
کتاب« نظریه های جامعه شناسی» ویژه رشته علوم اجتماعی به قلم مریم فروغیان(1361) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از پاسخ سوال...

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 4

دانلود کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 4
کتاب کار حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - جلد 4 به قلم محمد پورکار ضمن بیان پر اهمیت‌ترین مفاهیم کاربردی درس جامعه‌شناسی، مهارت‌هایتان را برای انجام آزمون‌های مختلف در این رشته افزایش می‌دهد. در این جلد شما با حوزه‌هایی نظیر جامعه‌شناسی کار و شغل، جامعه‌شناسی سازمان‌ها و جامعه‌شناسی سیاسی آشنا...

دانلود کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)

دانلود کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)
در کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2) ، تالیف محمد پورکار، حوزه‌هایی از علوم اجتماعی که در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکترا، از منابع اصلی هستند، آمده است؛ مباحثی مانند مفاهیم اساسی حوزه‌های جامعه شناسی و به ویژه زبان تخصصی علوم اجتماعی. مواردی که در جلد اول کتاب آورده شده، در واقع...

دانلود کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

دانلود کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)
در کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) ، تالیف محمد پورکار، کوشش گردیده که دانشجویان علوم اجتماعی با حوزه‌ها و مفاهیم اساسی جامعه شناسی آشنا گردند و برای آزمون کنکور کارشناسی ارشد و آزمون‌های داخلی دانشگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند. حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌شناسی از گسترده‌ترین بخش‌های...
1