کامپیوتر خودرو

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کامپیوتر خودرو

دانلود کتاب شبکه‌های خودرویی و انواع ارتباطات بی‌سیم در آن‌ها

دانلود کتاب شبکه‌های خودرویی و انواع ارتباطات بی‌سیم در آن‌ها
محسن برهانی در کتاب شبکه‌های خودرویی و انواع ارتباطات بی‌سیم در آن‌ها ، سعی کرده لینک‌های ارتباطی نوری فضای آزاد و همچنین لینک‌های ترکیبی رادیویی و نوری فضای آزاد را بررسی کرده و آن را به عنوان جایگزینی برای لینک‌های رادیویی در شبکه‌های VANET معرفی کنذ. شبکه‌های خودرویی VANET و به تبع آن برقراری...

دانلود کتاب تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی

دانلود کتاب تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی
امروزه کامپیوتر در تمام کارهای روزمره انسان نقش بازی می کند یکی از مهمترین نقش هایی که یک کامپیوتر در حال حاضر دارد استفاده ی آن در اتومبیل می باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با کامپیوتر های یک خودرو و به طور کل تاثیرات این ماشین هوشمند در نسل جدید خودروها آشنا سازیم. در کتاب حاضر با...
1