کتاب آموزش دهل pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب آموزش دهل pdf

دانلود کتاب آموزش دهل

دانلود کتاب آموزش دهل
کتاب آموزش دهل نوشتۀ امین ماسوری ، به مباحثی چون تاریچه‌ی این ساز باستانی، شیوه‌ی نواختن و ساختمان آن می‌پردازد. با نگاهی به موقعیت و تاریخچۀ دُهُل می‌فهمیم که این ساز جزو خانوادۀ سازهای ریتمیک است و مثل تمبک، دَف، و تیمپو وظیفۀ آن نگه‌داری ریتم در همراهی با سازهای ملودیک است. سُرنا متداول‌ترین...
1