کتاب اینجا باران صدا ندارد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب اینجا باران صدا ندارد

دانلود کتاب این جا باران صدا ندارد

دانلود کتاب این جا باران صدا ندارد
کتاب این جا باران صدا ندارد نوشته‌ی کامران محمدی ، داستان دو مرد به اسم اسماعیل و هومن را روایت می‌کند که به دلایل بیهوده‌ای به همسران خود شک دارند و دو فاجعه‌ی متقاطع در سه روز متوالی بارانی در تهران شکل می‌گیرد. حسادت و تعصب مردانه، عنصر محوی این داستان است. در روز اول یک اتفاق غیر منتظره رخ...
1