کتاب تربیت بچه ها

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب تربیت بچه ها

دانلود کتاب والدین خردمند

دانلود کتاب والدین خردمند
اوقاتی وجود دارند که حتی با اراده‌ترین والدین هم خود را در برابر یک کودک بدرفتار مستأصل می‌بینند. پدری را فرض کنید که چرخ فروشگاه را بدون هیچ هدفی در سوپر مارکت می‌گرداند و این در حالی است که پسر کوچولوی او با نهایت توان، در حال جیغ‌کشیدن است. زمان زیادی است که دیگر این پدر از کودک خود تقاضا...
1